ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ລາຍການ ແມ່ຍິລາວຍຸກໃໝ່, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງພູມປັນຍາການຕໍ່າ "ລາຍນາກ" ຂອງຊຸມຊົນເຊື້ອຊາດລາວ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳ ທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດ ໂດຍອົງການອູຍເນສໂກ.


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.