ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ລາຍການ: ແມ່ຍິງລາວຍຸກໃໝ່, ສົນທະນາກັບ ທ່ານ ນາງ ປະລິນຍາກອນ ປັນຍາທິບ, ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນ ປັນຍາທິບນາໆຊາດ.


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.