ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

 

           ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ (ທຊລ) ສ້າງຕັ້ງ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ ປີ1983, ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນສື່ອີເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ນຳສະເໜີພາບ ແລະ ສຽງໃນເວລາດຽວກັນ, ມີພາ ລະບົດບາດໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ, ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ,  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ໄປສູ່ປະຊາຊົນ ດ້ວຍຫຼາຍ ຮູບແບບ ແລະ ມີສີສັນ ພ້ອມນຳແນວຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງ ປະຊາຊົນສ່ອງແສງຕໍ່ພັກ-ລັດ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ

 

 

Ban Sivilay Village, Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR
Phone: +856-21-711367
Fax:+856-21-710182
Email:info@lntv.gov.la

ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ໂທ : +856-21-711367

ແຟັກ : +856-21-710182

ອີເມວ : info@lntv.gov.la

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.