ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

BOL: inflation rate remains in double digits and may continue to stay until the end of 2024.


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.