ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

Traffic police warns motorists not to stop when driving on the Vientiane-Vangvieng expressway


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.