ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານປະເທດ ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ |22-03-2021|


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.