ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.