ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດທະມົນຕີ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂັນສູນກາງ


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.