ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ອົງການການເງິນສາກົນໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານບໍລິການໂລຈິດຕິກ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄ້າຂ້າມແດນ


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.