ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພົບປະຢ້ຽມຢາມພະນັກງານທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍຸດທະສາດ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.