ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ເດັກນ້ອຍ 16 ຄົນ ທີ່ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດເລີ່ມມີອາການດີຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ [25-06-2020]


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.