ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.