ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບໍລິສັດ ທີ່ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.