ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ຢູ່ສປປ ລາວຫລຸດລົງ ໃນປີ 2020 ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.