ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

English

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟຟ້າໃນເດືອນ 4-6 ແພງກວ່າທຸກໆເດືອນ


ອື່ນໆ

ລິຂະສິດ © 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງ.